فهرست

ارزیابی اقامت کاری و تحصیلی

کشورهای جهان هر کدام شرایط مخصوص خود را برای اعطای ویزا به شهروندان خارجی دارند. کارشناسان اقلیما درباره‌ی این شرایط اطلاعات دقیق و به‌روز دارند و با بررسی شرایط شما از طریق فرم ارزیابی زیر، می‌توانند گزینه‌های موجود برای شما را مشخص و معرفی کنند.

اطلاعات فردی
اطلاعات تحصیلی
سایر مدارک تحصیلی
اطلاعات مالی
اطلاعات حامی مالی
اطلاعات تکمیلی

راه‌تان دور و وقت‌تان محدود است، ما در کوتاه‌ترین زمان به مهم‌ترین پرسش شما بهترین پاسخ را می‌دهیم.