اخذ ویزای کانادا

انگیزه‌‌ها و اهداف بسیار متنوعی باعث می‌‌شوند که افراد به خارج از کشور سفر کنند؛ از تحصیل در دانشگاه‌‌های معتبر گرفته تا گردش و توریسم، مهاجرت، کار، سرمایه‌‌گذاری، دیدار دوستان و خانواده، ازدواج، فرصت مطالعاتی، و شرکت در رویدادهای فرهنگی. اما برای خروج از کشور شرایط و ملزوماتی وجود دارد که یکی از آن‌‌ها اخذ ویزاست.