ویزای فرانسه و مزایای تمکن مالی فرانسه

اخذ اقامت کشور فرانسه از طریق تمکن مالی

در نظر گرفتن ویزای تمکن مالی فرانسه توسط دولت برای افراد با ثروت قابل توجه و توانایی مالی مناسب برای زندگی در این کشور است. درخواست‌دهنده این نوع ویزا باید درآمد ثابت و مقدار خاصی از پس‌انداز را به دولت اثبات کند. ارقام اعلام شده توسط دولت برای این دو مورد، به حداقل میزان مورد نیاز برای زندگی متوسط در فرانسه اشاره دارد. به همین ترتیب، هرچه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی نشان دهد که او توانایی مالی بیشتری دارد، امکان دریافت ویزا برایش بیشتر می‌شود.

راه‌تان دور و وقت‌تان محدود است، ما در کوتاه‌ترین زمان به مهم‌ترین پرسش شما بهترین پاسخ را می‌دهیم.