فهرست

مقالات پیشنهادی

مدت زمان فرایند اخذ ویزای طلایی

درباره‌‌ی طول مدت فرایند اخذ ویزای طلایی پرتغال نظر قطعی نمی‌‌توان داد. اما کاری که می‌‌توان کرد تسریع پروسه‌‌ی درخواست و اخذ ویزا از طریق اجرای درست فرایند کار است. همچنین تجربه‌‌ی کارشناسان و وکلا در انجام بخش‌‌های مختلف این فرایند اهمیت کلیدی دارد. بر اساس تجربه‌‌ای که ما داریم، فرایند خرید ملک بین 5 تا 7 ماه زمان خواهد برد. اما اگر از پیش برنامه‌‌ریزی‌‌های مناسب انجام شده باشد و درباره‌‌ی املاک پرتغال اطلاعات کافی جمع‌‌آوری شده باشد، این بازه‌‌ی زمانی به حداقل می‌‌رسد. علاوه بر این، قسمت درخواست اقامت طلایی نیز که بعد از خرید ملک انجام می‌‌شود حدود 2 تا 3 ماه زمان خواهد برد تا به نتیجه برسد.