فهرست

مقالات پیشنهادی

شرایط اخذ ویزای طلایی پرتغال

اقدام برای اخذ ویزای طلایی پرتغال دشواری‌‌های چندانی ندارد چرا که برنامه‌‌ی پیشنهادی دولت پرتغال در جهت جذب حداکثری سرمایه‌‌گذاران به کشور خود بوده است. با این همه، چند شرط ساده وجود دارد که متقاضیان باید آن‌‌ها را در نظر داشته باشند.