فهرست

مقالات پیشنهادی

روش‌‌های سرمایه‌‌گذاری

دولت پرتغال روش‌‌های گوناگونی برای سرمایه‌‌گذاری و اخذ ویزای طلایی طراحی کرده است.

۱- انتقال حداقل ۱ میلیون یورو سرمایه به پرتغال.

۲- ایجاد شغل برای حداقل ۱۰ نفر.

۳- خرید یک یا چند ملک با مجموع ارزش دست‌کم ۵۰۰ هزار یورو در هر کدام از شهرهای پرتغال.

۴- خرید یک یا چند ملک با مجموع ارزش دست‌کم ۳۵۰ هزار یورو با قدمتی بیش از ۳۰ سال در هر جایی از پرتغال که نیاز به نوسازی دارد.

5- خرید یک یا چند ملک با مجموع ارزش حداقل 350 هزار یورو در بافت فرسوده‌ی یا در حال توسعه‌ی شهر که نیاز به نوسازی دارد.

۵- سرمایه‌‌گذاری حداقل ۳۵۰ هزار در بخش پژوهش‌‌های علمی.

۶- سرمایه‌‌گذاری حداقل ۲۵۰ هزار یورو برای حمایت از تولیدات هنری، یا احیای میراث فرهنگی پرتغال.

۷- انتقال حداقل ۳۵۰ هزار یورو برای تأمین سرمایه‌‌ی شرکت‌‌های نوپا یا خرید اوراق در صندوق سرمایه‌‌گذاری مشترک.

۸- انتقال حداقل ۳۵۰ هزار یورو برای ثبت شرکت یا افزایش سرمایه‌‌ی سهمی یک شرکت ثبت شده در پرتغال و ایجاد شغل حداقل برای ۵ نفر به مدت ۳ سال.