فهرست

مقالات پیشنهادی

خدمات گروه اقلیما

خدمات مالی و ویزاهای اقامتی برای کشور پرتغال یکی از حوزه‌‌های اصلی در خدمات گروه اقلیماست که در انجام آن، نفوذ و قدرت ویژه و منحصر به فردی برای خدمت‌‌رسانی به هم‌‌وطنان ایرانی دارد. شما می‌‌توانید کل فرایند کار را به ما بسپارید و به پشتوانه‌‌ی وکلای چیره‌‌دست ما در پرتغال، آسوده‌‌خاطر و مطمئن به خواسته‌‌ی خود برسید. در این مسیر، خدمات گروه اقلیما برای اخذ ویزای طلایی پرتغال به شرح زیر است: