گروه اقلیما برای وقت شما ارزش قائل است. می‌توانید همین حالا روند دریافت پاسپورت دومینیکا را شروع کند:

آن دسته از عزیزانی هم که:

به گروه اقلیما خوش آمدید. ما دلیل این همه اشتیاق برای دریافت تابعیت دومینیکا را نوشته‌ایم.